Born Again

Click a scripture below to read it!

We Aren't Now

I John 3:9I John 1:8-10Romans 7:14-25I John 2Hebrews 1:2Romans 8:18-19

We are Begotten

I Corinthinans 4:15Hebrews 1:5

Born of God

John 1:13I John 2:29I John 4:7I John 5:1,4

We Need to be Born Again

John 3:3-8John 4:24I John 3:1-2

Christ Firstborn

Romans 1:4Romans 8:29Colossians 1:15,18Romans 1:4

When We Will be Born Again

Philippians 3:20-21I Corinthians 15

Log In